نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

پیچ و مهره ورشویی از 13 میل تا 10 سانت

پیچ ورشویی از 13 میل تا 10 سانت

تولید و مرکز پخش پیچ و مهره ورشویی از 13 میلی متر تا 10 سانت.
پیچ سازان شرق تولید و مرکز پخش پیچ و مهره ورشویی از 13 میلی متر تا 10 سانتی متر در مشهد.

ادامه مطلب