ثبت نام

ثبت نام در سایت جهت ثبت سفارش پیچ و مهره و پیگیری سفارشات آنلاین است.

همچنین هماهنگی با دفتر فروش پیچسازان شرق با ثبت نام سریع ترانجام می شود.

ثبت نام

نام و مشخصات شخصی شما برای پردازش سفارش شما استفاده می‌شود، و پشتیبانی و پیگیری خرید شما در وبسایت، و برای اهداف دیگری که در سیاست حفظ حریم خصوصی توضیح داده شده است.