دسته‌ها
پیچ سرمته

پیچ بوکسی سوزنی

پیچ سازان شرق تولید کننده پیچ بوکسی سوزنی.
تولید و فروش پیچ بوکسی سوزنی در مشهد و ارسال به شهرستان.

دسته‌ها
پیچ سرمته

پیچ سرمته بوکسی

تولید و فروش پیچ سرمته بوکسی محصول پیچ سازان شرق در مشهد . ارسال به سایر شهرها. تولید انواع پیچ سرمته بوکسی.

دسته‌ها
پیچ سرمته

پیچ سرمته بوکسی سایز بزرگ

تولید و فروش پیچ سرمته سایز بزرگ.
تولید کننده پیچ سرمته بوکسی سایز بزرگ و تمامی سایزهای پیچ سرمته در مشهد.