دسته‌ها
میخ پرچ

تولید میخ پرچ در تمامی سایزها

تولید میخ پرچ در تمامی سایزهای مختلف.
پیچ سازان شرق بزرگترین تولید کننده انواع میخ پرچ در سایزهای مختلف در مشهد.

دسته‌ها
میخ پرچ

میخ پرچ سایز بزرگ

تولید و فروش میخ پرچ سایز بزرگ.
پیچ سازان شرق تولید کننده پیچ و مهره و میخ پرچ سایز بزرگ و تمامی سایزها.