دسته‌ها
پیچ آهنی گالوانیزه

پیچ آهنی گالوانیزه سایز 8

تولید پیچ آهنی گالوانیزه سایز 8.
پیچ سازان شرق تولید کننده پیچ آهنی گالوانیزه سایز 8 و تمامی سایزها در مشهد.

دسته‌ها
پیچ آهنی گالوانیزه

پیچ آهنی گالوانیزه سایز 6

ساخت و تولید پیچ آهنی گالوانیزه سایز 6.
پیچ سازان شرق – تولید کننده پیچ آهنی گالوانیزه در مشهد.

دسته‌ها
پیچ آهنی گالوانیزه

پیچ آهنی گالوانیزه سایز 12

تولید پیچ آهنی گالوانیزه سایز 12.
پیچ سازان شرق تولید کننده پیچ آهنی سایز 12 و کلیه سایزهای دیگر در مشهد.

دسته‌ها
پیچ آهنی گالوانیزه

پیچ آهنی گالوانیزه سایز 10

تولید پیچ آهنی گالوانیزه سایز 10.
تولید و عرضه پیچ آهنی گالوانیزه سایز 10 در مشهد.

دسته‌ها
پیچ آهنی گالوانیزه

پیچ آهنی گالوانیزه سایز 14

تولید پیچ آهنی گالوانیزه سایز 14.
تولید کننده و مرکز پخش پیچ آهنی گالوانیزه سایز 14 و تمامی سایزها در مشهد.

دسته‌ها
پیچ آهنی گالوانیزه

پیچ آهنی گالوانیزه سایز 6 تا 16

تولید پیچ آهنی گالوانیزه سایز 6 تا 16.
پیچ سازان شرق – کارخانه پیچ و مهره و تولید کننده پیچ آهنی گالوانیزه سایز 6 تا 16 در مشهد.