دسته‌ها
میخ پرچ

تولید میخ پرچ در تمامی سایزها

تولید میخ پرچ در تمامی سایزهای مختلف.
پیچ سازان شرق بزرگترین تولید کننده انواع میخ پرچ در سایزهای مختلف در مشهد.