دسته‌ها
پیچ رزوه آهن

پیچ رزوه آهن سایز 4

تولید و مرکز پخش پیچ رزوه اهن سایز 4.
تولید و مرکز فروش کلی پیچ رزوه آهن سایز 4 و تمامی سایزها در مشهد.

دسته‌ها
پیچ رزوه آهن

تولید پیچ رزوه آهن سایز 8

تولید پیچ رزوه آهن سایز 8 در مشهد.
پیچ سازان شرق تولید کننده پیچ رزوه آهن سایز 8 و تمامی سایزهای رزوه آهن در مشهد.

دسته‌ها
مهره گالوانیزه

مهره گالوانیزه از سایز 6 تا 16

تولید مهره گالوانیزه از سایز 6 تا 16.
پیچ سازان شرق تولید کننده مهره گالوانیزه از سایز 6 تا 16 در مشهد ارسال به شهرستان امکان پذیر می باشد.

مهره های گالوانیزه از سایز 6 تا 16
مهره های گالوانیزه از سایز 6 تا 16
دسته‌ها
پیچ آهنی گالوانیزه

پیچ آهنی گالوانیزه سایز 8

تولید پیچ آهنی گالوانیزه سایز 8.
پیچ سازان شرق تولید کننده پیچ آهنی گالوانیزه سایز 8 و تمامی سایزها در مشهد.

دسته‌ها
پیچ آهنی گالوانیزه

پیچ آهنی گالوانیزه سایز 6

ساخت و تولید پیچ آهنی گالوانیزه سایز 6.
پیچ سازان شرق – تولید کننده پیچ آهنی گالوانیزه در مشهد.

دسته‌ها
پیچ آهنی گالوانیزه

پیچ آهنی گالوانیزه سایز 12

تولید پیچ آهنی گالوانیزه سایز 12.
پیچ سازان شرق تولید کننده پیچ آهنی سایز 12 و کلیه سایزهای دیگر در مشهد.

دسته‌ها
پیچ آهنی گالوانیزه

پیچ آهنی گالوانیزه سایز 10

تولید پیچ آهنی گالوانیزه سایز 10.
تولید و عرضه پیچ آهنی گالوانیزه سایز 10 در مشهد.

دسته‌ها
پیچ آهنی گالوانیزه

پیچ آهنی گالوانیزه سایز 14

تولید پیچ آهنی گالوانیزه سایز 14.
تولید کننده و مرکز پخش پیچ آهنی گالوانیزه سایز 14 و تمامی سایزها در مشهد.

دسته‌ها
پیچ چوب

پیچ چوب سایز 4 سانت دو سو

تولید و فروش پیچ 4 سانتی متری 2 سو.
پیچ سازان شرق – تولید کننده پیچ چوب سایز 4 سانت دو سو در مشهد.

دسته‌ها
پیچ چوب

پیچ چوب سایز 5 سانت دو سو

تولید و فروش پیچ چوب سایز 5 سانتی متر.
پیچ سازان شرق تولید کننده پیچ چوب دوسو سایز 5 سانتی متر.

پیچ های چوب سایز 5 سانت دو سو